Kontaktinformasjon


Siljan kirkelige fellesråd

Adresse: Sentrumsveien 87, 3748 Siljan - se kart
Telefon:
35 94 11 74
Epost:
 menighetskontoret@siljan.kirken.no

Kirkegårdsarbeider

Jørn Olav Lie

91627537

Send epost

Kirketjener

Else Marie Norheim

92080926

Send epost

Organist

Nils Terje Sneltvedt

90966305

Send epost

Kirkeverge

Johnny Gåsodden Stene

977 78 195

Send epost

Sokneprest

Bjarte Tysvær

40870136

Send epost