Menighetsbladet 


Menighetsbladet deles ut til alle husstander i Siljan.
Husstander utenbygds kan abonnere på bladet for kr 150 pr. år.

Gavekonto: 2801.38.33550

Redaktør og grafisk formgiver: Sindre Klakegg Bruflot - sindrebru@hotmail.com
Siljan menighetsråd står ikke nødvendigvis inne for innhold i signerte innlegg.