Konfirmasjonen flyttet til august


 

Årets 17 konfirmanter skulle etter planen konfirmeres 2. mai. Fra kirkens side er det et ønske at flest mulig kan samles til konfirmasjonsgudstjeneste og til fest etterpå.

Pandemien har skapt usikkerhet rundt dette. Biskopene har gått ut og anbefalt kirkene om å vurdere utsettelse av konfirmasjonene til høsten.

Tanken og håpet er at det da vil være lettere å samles.

Kirkestaben i Siljan i samarbeid med menighetsrådet har derfor bestemt å gjøre som i fjor – å flytte konfirmasjonen til siste søndag i august – 29. august.  

Tilbake