Vielse i Siljan kirke


Pris på vielse i Siljan

Det tas ikke betaling ved vielse dersom en av partene er medlem i Den norske kirke og har folkeregistrert adresse i Siljan kommune på vigselstidspunktet. Par som er bosatt utenfor kommunen må betale etter gjeldende takster.

Pris på vielse i Siljan
Medlemmer av Den norske kirke betaler ikke for vielse i kirken der de har fast bostedsadresse. Det er adresse på vielsestidspunktet som gjelder.

Betaling for vielse er altså knyttet til folkeregistrert adresse og medlemskap i Den norske kirke. Par som skal betale for vigsel vil få to fakturaer tilsendt fra to ulike instanser. Dette er fordi det innenfor kirken er to arbeidsgivere.

Leie av kirke/kapell samt organist og kirketjener:
Dette gjelder ikke-medlemmer, eller par bosatt utenfor Siljan kommune: Leie av kirke/kapell og kirketjener, organist kr 1000,-

Agder og Telemark bispedømmeråd: leie av prest:
Dette gjelder ikke-medlemmer, eller par bosatt utenfor Skien prosti (dvs. par som ikke er bosatt i Siljan, Skien eller Porsgrunn) Avlønning av prest til vielse kr. 3500,-

Tilbake