Navnet minnelund


Hva er navnet minnelund?
Navnet minnelund er et området for gravlegging av urner på Siljan kirkegård.

På minnelunden er det et felles minnesmerke hvor det monteres navneplater for de avdøde. Det finnes ingen anvisning på hvor de like urnene er satt ned. Pårørende kan være med på urnenedsettelsen slik at det vet hvor urnen er plassert.
 

Navneplate
På felles minnesmerke monteres det en navneplate i helstøpt bronse i størrelse 8 x 15 cm. På denne inngraveres navn, fødselsdato og dødsdato. Font og størrelse er fastsatt og kan ikke endres. Bestillingsskjema fås på menighetskontoret.

Blomster, lys og stell
Det er satt ned vaser til blomster på sokkelen til minnesmerket. Man kan også legge ned krans ved siden av disse. Gravferdsmyndighetene vil sørge for å fjerne visnes blomster og brukte lys, samt holde området i orden. Det er ikke anledning til å legge andre gjenstander på området.

Kostnad
Det er et engangsbeløp som betales når graven på minnelunden tas i bruk. Dersom man er bosatt i kommunen er gravstedet fri for betaling av festeavgift i fredningstiden som er 20 år. Dersom avdøde ikke var bosatt i Siljan kommune må det i tillegg til engangsbeløpet betales festeavgift fra første dag.

Når festetiden er ute, kan gravstedet festes videre mot betaling.

Det gis anledning til å bestille en tilleggsgrav på minnelunden mot betaling av festeavgift.

Fra vedtektene for gravplassene i Siljan kommune
Navnet minnelund er etablert på Siljan kirkegård og består av urnegraver hvor gravens plassering er kjent for pårørende. Det er anledning til å være tilstede ved urnenedsettelsen. Det er et felles minnesmerke der det monteres en navneplate for hver grav.

Kirkelige fellesråd besørger felles minnesmerke og navneplate med navn. For dette betales et engangsbeløp som fastsettes av Siljan kirkelige fellesråd.

Det benyttes en standard plate i helstøpt bronse hvor avdødes, navn, fødsels- og dødsdato preges inn. Dersom man fester en tilleggsgrav, kan det reserveres plass til ekstra navneplate.

Tilbake