Hva vil vi?


Visjon: 

Dette er min kirke - her er jeg hjemme.

Verdier:

Inkluderende – Livsnær - Brobyggende

Inkluderende: Vi vil at alle mennesker i ulike faser av livet er en del av fellesskapet i Siljan menighet.

Livsnær: Kirken i Siljan skal være et sted for lengsel og tro, hvile, håp og vern om miljøet, med gode og trygge møteplasser for alle. Gudstjenestene har variert innhold og konfirmantene involveres.

Brobyggende: Kirken vil være en åpen dør til det kulturelle mangfold i Siljan og bygge broer slik at kirken oppleves relevant og samlende i lokalmiljøet.
 

 

Tilbake