TILTAK - KORONAVIRUSET (oppdatert 07.07.21)


 

Det er innført smitteverntiltak i Siljan kirke og Grorud kapell og vi ber alle forholde seg de anvisninger som gis. Gudstjenester, vielser og dåp, bisettelser og begravelser, kan gjennomføres med inntil 50 deltakere (medvirkende kommer i tillegg). Nasjonale retningslinjer med 1 meters avstand mellom personer som ikke tilhører samme husstand gir begrensinger.

Menighetskontoret har nå vanlig åpningstid for besøkende, tirsdager og torsdager fra kl 09.00 – 12.00.

Tilbake