Smitteverntiltak gjeldende fra 23. april


 

Innenfor rammene av nasjonale og lokale forskrifter og anbefalinger, skal kirken holde gudstjenester og seremonier, drive sitt omsorgsarbeid og barne- og ungdomsarbeid.

Gudstjenester, vielser og dåp samt begravelser/bisettelser kan gjennomføres med inntil 50 deltakere. Nasjonale retningslinjer med 1 meters avstand mellom personer som ikke tilhører samme husstand, gir en begrensning for Siljan kirke.  

Menighetskontoret er åpent tirsdag og torsdag fra kl 09.00-12.00. Kontakt oss gjerne på 35  94 11 74 utenom åpeningstidene.

Merk at vi må ta forbehold om evt. endringer knyttet til nasjonale eller lokale retningslinjer for smittevern.

Tilbake