Avskjed for Vigdis og Anna Erika


På søndagens gudstjeneste kl.11 i Siljan kirke blir det avskjed med to av kirkens medarbeidere.

 

Det er såmannssøndag i kirkeåret og avskjed med menighetssekretær Vigdis Øjerud og menighetspedagog Anna Erika Myrvold. Vigdis er blitt pensjonist og Anna Erika går inn i den kirkelige administrasjon i Skien.

Gudstjenesten ledes av sokneprest Dennis Larsen, Åshild Øjerud er organist og Else Marie Norheim er klokker.

Tilbake