Smitteverntiltak i Siljan kirke


Fra 15. desember gjelder nye og strengere regler for smittevern i hele samfunnet.

 

Spredningen av koronaviruset har tiltatt, og antall smittede og innlagte er høyt ifølge helsemyndighetene. Derfor valgte regjeringen å innføre flere nasjonale tiltak som påvirket kirkelig virksomhet fra 9. desember. Tiltakene er ytterligere forsterket fra 15. desember.

Følgende tiltak er innført:

  • Deltakere blir anvist av kirkeverter på faste tilviste plasser som betyr at deltakerne skal sitte på benken under hele arrangementet med unntak av nødvendig bevegelse ved f.eks. dåp og nattverdutdeling..
  • Vi registrerer deltakere med navn og telefon og sørger for oversikt over hvor de enkelte deltaker sitter.
  • Alle deltakere skal holde minst en meter avstand under hele arrangementet. Dette gjelder også f.eks. i kø til nattverdutdeling. . Deltakere fra samme husstand og tilsvarende nære kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst
  • Det er påbudt å bruke munnbind. Barn under 12 år og de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind er unntatt.  

I Siljan kirke er maksantallet 50 deltakere.

Velkommen til en trygg jul i Siljan kirke innenfor rammene av smittevernreglene.

 

Tilbake