Konfirmantenes søndag


Kommende søndag, 13. juni kl.11.00, er det samtalegudstjeneste for konfirmantene og deres familier.

 

Konfirmantene skal presentere de ulike tema de har arbeidet med i løpet av året. De har skrevet egne bønner og konfirmantene har tatt bilder over temaet «spor etter Gud».

Etter gudstjenesten er det foreldremøte. Det er menighetspedagog Anna Erika Myrvold og sokneprest Dennis Larsen som er ansvarlig for konfirmantene. Konfirmasjon er siste søndagen i august.

Tilbake