• Forside1
  • forside3
  • forside4

Dagens bibelord

Kalender


Velkommen som ny konfirmant til høsten

Her kan du melde deg på.    Les mer...

Kunngjøring av valgform og godkjent valgliste

   Les mer...

Menighetsbladets sommernummer

   Les mer...

Faste arrangementer på menighetshuset høst 2019

   Les mer...

SILJAN SOUL CHILDREN HAR ØVELSE HVER TORSDAG KL. 17.30–19.00

   Les mer...

Dåpsregisrering via våre nettsider

Ved å følge lenken "les mer" kommer du til dåpsregistreringsskjemaet   Les mer...

Vil du leie menighetshuset?

   Les mer...