Menighetsbladet

Siljan menighetsblads sommernummer

Sommerstoff, takk til kantor Terje, ny organist, informasjon, andakt m.m.    Les mer...

Menighetsblad

Les menighetsbladet på nett her.    Les mer...

Menighetsbladet

Her kan du laste ned og lese menighetsbladet.
 TittelBeskrivelse
Nr 2017-2Sommernummer
Nr 2017-1Påskenummer
Nr 2016-4Julenummer
Nr 2016-3Møteplasser
Nr 2016-2Hjemlengsel, årets konfirmanter, informasjon m.m.
Nr 2016-1Påskenummer, bispevisitas, trosopplæring, vennskap m.m.
Nr 2015-4Julenummer
Nr 2015-3Det gode liv
Nr 2015-2I samme båt
Nr 2015-1Trosopplærings-nummer
Nr 2014-3Tema er Tro og tvil, og du finner bl.a. konfirmantenes tanker om dette.
Nr 2014-2Tema er: Avslutninger og begynnelser. Du finner også bildereportasje fra Grorud kapell 70 år og Siljan menighets visjon.
Nr 2014-1Tema er: Varige spor. Her kan du lese om helter av forskjellige slag som setter spor etter seg.
Nr 2013-4Her er julenummeret
Nr 2013-3I dette nr finner du bl.a: -Menighetsutvikling -Andakt -De nye konfirmantene -Huletur -Diverse aktuell info m.m. God fornøyelse!
Nr 2013-2Du vil bl.a. finne: Bilde av årets konfirmanter, andakt, stoff om redaktørbyttet, Skien diakonale senter, prestens penn m.m.