Siljan kirkelige fellesråd > Kirkegårdene

Kirkegårdene

Navnet minnelund

   Les mer...

Vedtekter for kirkegårdene

Her kan du lese vedtektene for Siljan og Grorud kirkegårder.    Les mer...

Priser ved gravlegging og feste av grav

   Les mer...

Søk etter gravlagte

Det er nå mulig å søke etter gravlagte på kirkegårdene i Siljan kommune.
Skriv inn navnet på den gravlagte, og finn nærmere informasjon om denne.
På samme side vil du også se kommende planlagte seremonier i forbindelse med begravelser og bisettelser.