Menighetsblad
Menighetsblad
Menighetsblad
Les menighetsbladet på nett her.
Utgis av Siljan menighet - Den norske kirke, og utgis 4 ganger pr. år. 
Bladet sendes vederlagsfritt til alle husstander i Siljan. 

Utenbygds kr 150 pr. år.
Gavekonto: 2610.31.71120

Redaktør og grafisk formgiver: Sindre Klakegg Bruflot - sindrebru@hotmail.com
Siljan menighetsråd står ikke nødvendigvis inne for innhold i signerte innlegg.